به دخت

 
جديدترين مطالب

تامین نیاز جنسی همسر

در روابط جنسی:مناطق لذت بخش قسمتهایی از بدن است که لمس آنها نقش مهمی در تحریک جنسی همسر شما و لذت بیشتر دارد.

رابطه زناشويي در دوران نامزدی چگونه باشد؟

در فرهنگ ایرانی دو تعریف برای دوران نامزدی وجود دارد. برخی از خانواده ها دوران بین بله برون و عقدکنان را دوران نامزدی می نامند. اما اغلب خانواده های ایرانی دوران بین عقدکنان و عروسی را به این نام می خوانند. حد و حدود روابط ...

پرهیز از تنوع‌طلبی و ناپایداری جنسی

یکی از عوامل سازگاری پایداری، ترکیب زناشویی است. همسران زمانی ازدواج پایداری را تصور می‌کنند که تصمیم دارند در طول دورۀ حیات با یکدیگر زندگی کنند، نسبت به هم متعهد باشند، در غم و شادی یکدیگر شریک شوند، راحتی دیگری را راحتی خود و سختی ...

آسیب‌شناسی مسائل جنسی

الف. ناهماهنگی جنسی میان همسرانبعضی مایلند در زمینه مسائل جنسی بسیار فعّال باشند، در حالی که عده‌ای اگر زیاد با هم نزدیکی نکنند، از امور جنسی بیشتر لذّت می‌برند. بعضی از زنان حدّ دل‌خواه لذّت را در دوران تشکیل تخم در رحم احساس می‌کنند؛ یعنی ...

آداب و مهارت‌هایی برای سازگاری بیشتر در روابط جنسی

الف. نماز، دعا و راز و نیاز با خدا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد الفت، محبّت و سازگاری میان همسران، ایجاد ارتباط با خدا و درخواست تفاهم و سازگاری از او است. گاهی که چندان به ظاهر زمینه‌های تفاهم و مودّت نمود نداشته، برپایی ...

پیامدهای رابطه سالم جنسی

با توجه به اهمیّت روابط جنسی سالم برای همسران، اکنون به پیامدها و کارکردهای آن اشاره می‌کنیم: الف. برتری شخصیت ستاره شدن، الگو بودن و در جایگاه برتر قرار گرفتن، آرزوی همه افراد است. این میل از امیال فطری انسان‌ها است. آن‌چه ممکن است در ...

کنترل جنسی

مهم‌ترین عامل برای در امان ماندن از آسیب‌های جنسی، محافظت از نگاه‌های نامطلوب است که در این قسمت دربارۀ محدود کردن نگاه نکاتی را یادآور می‌شویم: محدود کردن نگاه یکی از عوامل سازگاری این است که انسان به چشم خود اجازه ندهد که به هر ...

روابط جنسی سالم

در زمان‌های قدیم، مردم بر اساس تعصّبات جاهلی از ازدواج زنانی که طلاق گرفته‌اند، جلوگیری می‌کردند. قرآن در برابر این رسم جاهلی ایستاد، آن را رد کرد و هشدار داد که کسی حق ندارد از ازدواج دوباره آنان جلوگیری کند. این حقّ آن‌ها است ...

صفحه :