به دخت

 
جديدترين مطالب

مردان متاهل در فضای وی‌چت!

حضور در فضای مجازی برای من بسیار مبارک بوده و خیلی برکت داشته است؛ سرمایه‌های اجتماعی بسیاری به دست آورده‌ام؛ به عبارت دیگر هر کدام از وبلاگ نویسان حلقه دوستانم، بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی من محسوب می‌شوند. از طرف دیگر، حاصل حضور در این ...

دوستی های ممنوع!

انسان در تعاملات اجتماعی وارتباطات دوستانه به طور ناهوشیار وغیر ارادی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد وصفاتی به طور غیر ارادی در وجود او ایجاد شده در رفتارهای او ظاهر میگردد .لذا در دستورات دینی توصیه شده از محیط های الوده وافراد فاسد ...

صفحه :