به دخت

 
جديدترين مطالب

آب مضاف

آبی است که یا از چیزی گرفته باشند (مانند آب سیب و هندوانه) و یا با چیزی مخلوط شده باشد، به قدری که به آن، آب نگویند مانند شربت. منبع:آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی.  

آب کُر و قليل

آب کُر آبی که نه از زمین بجوشد و نه آب باران باشد بلکه راکد باشد، اگر مقدارش زیاد باشد، چنانکه اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک 5/3 وجب باشد بریزند پر شود، به آن آب، آب کر می ...

آب باران و چاه و جاري

به آبی که از زمین می‌جوشد، اگر جریان داشته باشد «آب جاری» گویند منبع:آموزش احکام ویژه پسران،محمد حسین فلاح زاده، دفتر نشر الهادی.   

اقسام آب ها

مُطلق كه شامل آب چاه ، آب جاري ، آب باران ، آب راكد (شامل كر و قليل) منبع:آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی. 

احكام آب مضاف و آب لوله كشي

وضو و غسل با آن باطل است

آب مطلق

 آبی است که مضاف نباشد نکته :فقط آب مطلق است که چیز نجس را پاک می کند ، ولی آب مضاف مثلا آب پرتغال ممکن است چیز کثیفی را تمیز کند ولی هرگز پاک نمی کند منبع:آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی.

احکام آب قلیل

داخل آب قابلمه یا پارچ اگر مقدار خیلی کمی خون بریزد آیا نجس می‌شود؟  آب قابلمه یا پارچ آب قلیل است و آب قلیل با برخورد نجاست نجس می‌شود. منبع: آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی.

آب کر، جاری و چاه

آیا آب کر، جاری و چاه صرف برخورد با نجاسات، نجس می‌شود؟ تمام اقسام آب‌های مطلق به جز آب قلیل تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است و هرگاه بر اثر برخورد با نجاست بو یا رنگ یا مزه ...

تطهیر اشیای نجس

برای تطهیر اشیای نجس، ابتدا باید عین نجس را برطرف کرده سپس به همان تعداد که در نمودار آمده است آن را آب کشید. مثلاً؛ ظرف نجس را بعد از برطرف کردن آلودگی اگر یک مرتبه در آب کر بشویند کافی است.   

چگونگی تطهیر اشیای نجس با آب

تطهیر زمین با آب قلیل

اگر زمین به گونه‌ای است که آب بر آن جاری نمی‌شود (به اصطلاح آب را به خود گرفته و می‌خورد، مثلاً زمین ماسه‌ای است) با آب قلیل پاک نمی‌شود.ولی اگر زمین طوری است که آب بر آن جاری می‌شود: جایی که آب جاری شده، پاک ...

تطهیر فرش و لباس

فرش و لباس و چیزهایی مانند فرش و لباس که آب را به خود می‌گیرد و قابل فشردن است چنانچه با آب قلیل تطهیر می‌شود باید بعد از هر بار شستن، آن را فشرده تا آب‌های داخل آن بیرون آید و یا به ...

تطهیر زمین با آب کر

ابتدا آلودگی را برطرف کرده، سپس آب کر یا جاری بر آن گرفته، به مقداری که تمام جاهای نجس را فرا گیرد. 

مُطهِّرات (پاک‌کننده‌ها)

چگونه چیز نجس پاک می‌شود همۀ اشیای نجس پاک می‌شود و عمدۀ پاک‌کننده‌ها عبارتند از:      1-    آب      2-    زمین      3-    آفتاب      4-    برطرف شدن عین نجاست

شرایط عمومی آب برای تطهیر نجاسات

مطلق باشد آب باید قبل از شستن چیز نجس، مطلق باشد و در هنگام شستن شی نجس (چه شستن ظاهر و چه باطن) نیز مضاف نگردد.   پاک باشد باید آب، قبل از شستن چیز نجس پاک باشد، بنابراین نجس شدن آب قلیل بر اثر رسیدن ...

احکام خون

خون های نجس خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد یعنی اگر رگ او را ببرند خون فوران می کند، نجس است، مانند مرغ و گوسفند . خونی که گاهی موقع دوشیدن شیردیده می شود نجس است و شیر را نجس می کند .

ادرار ومدفوع

ادرار ومدفوع تمامی حیوانات حلال گوشت، مانند گوسفند و مرغ پاک است حتی حیواناتی که گوشتشان مکروه است مانند اسب، الاغ و قاطر . ادرار و مدفوع انسان و حیوان‌های حرام‌گوشت که خون جهنده دارند یعنی اگر سر او را بِبُرند خون جستن میکند( فوران ...

لباس خیس

  * اگر لباس انسان خیس شود و نداند که با آب خیس شده یا با ادرار وظیفه چیست؟ اگر انسان نداند چیز پاکی نجس شده یا نه؟ پاک است (مثلاً لباسی را که نمی‌داند نجس شده یا نه) و جستجو و وارسی هم لازم نیست، هرچند ...

صفحه :