به دخت

 
جديدترين مطالب

احکام پوشش و حجاب

پوشش زن • پوشش بدن برای زنان باید چگونه باشد؟ همه مراجع ( به جز صافی گلپایگانی ): زن باید تمام بدن و موی خود را[ به جز گردی صورت و دست ها تا مچ] در برابرمرد نا محرم بپوشاند. آیة الله ...

پوشش در نماز

نماز و نا محرم • اگر در اتاق، مرد نا محرم باشد؛ آیا پو شاندن روی پا هنگام نماز واجب است؟ همه مراجع ( به جز تبریزی و مکارم شیرازی): آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند. آیه الله مکارم شیرازی : خیر، ...

لباس و کفش

لباس ابریشم • حکم پوشیدن لباس ابریشم برای زن و مرد چیست ؟ همه مراجع : اگرابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام است؛ ولی برای زن اشکال ندارد. کراوات • حکم خریدن و پوشیدن کراوات برای داماد چیست ؟

پوشش مو

پوشش حجم مو • مشخص شدن حجم موی زن از زیر چادر چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر باعث تهییج شهوت دیگران نشود، اشکال ندارد . کفش صدادار • آیا پوشیدن کفش های صدادار برای بانوان اشکال دارد ؟ همه مراجع: ...

صفحه :