به دخت

 
جديدترين مطالب

آن روی سکه جدایی(قسمت آخر)

راهکارهای جلوگیری از طلاق: بررسی ها نشان می دهد عدم شناخت صحیح زوجین پیش از ازدواج یکی از دلایل اصلی وقوع طلاق است. برای جلوگیری از این امر آشنایی کامل بین طرفین و شناخت عمیق از خانواده های طرفین قبل از ازدواج ضروری است. اگر ...

آن روی سکه جدایی (قسمت سوم)

و اما وقتی طلاق رخ می دهد..... پیامد های طلاق:پس از انحلال خانواده محرومیت فرزند از سرپرستی مشترک، او را از بسیاری مواهب و مزایای خانوادگی محروم می سازد.

آن روی سکه جدایی (قسمت دوم)

عوامل شخصیتی؛ فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیان های حل مساله بین زوجین، فقدان اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آنها...

آن روی سکه جدایی(قسمت اول)

از هر چهار ازدواج یکی به بن بست می رسد...

صفحه :