به دخت

 
جديدترين مطالب

مشکلات تربیتی تک فرزندها

کودکی که تک فرزند خانواده است کمتر در معرض مشکلات قرار می گیرد و شکست، ناکامی، رانده شدن و شرایطی را که لازمه بلوغ روحی و روانی است، تجربه نمی کند. اگر والدین مراقبت افراطی از تک فرزند خود به عمل آورند و او را ...

تک‌ فرزندی

ابتدا این باور نادرست باید از بین برود که تک‌فرزندی ساده‌تر و راحت‌تر از چندفرزندی است. تک‌فرزندی امتیازاتی دارد، امّا دارای اشکالاتی نیز هست.

صفحه :