به دخت

 
جديدترين مطالب

احكام آب مضاف و آب لوله كشي

وضو و غسل با آن باطل است

احکام آب قلیل

داخل آب قابلمه یا پارچ اگر مقدار خیلی کمی خون بریزد آیا نجس می‌شود؟  آب قابلمه یا پارچ آب قلیل است و آب قلیل با برخورد نجاست نجس می‌شود. منبع: آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی.

آب کر، جاری و چاه

آیا آب کر، جاری و چاه صرف برخورد با نجاسات، نجس می‌شود؟ تمام اقسام آب‌های مطلق به جز آب قلیل تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است و هرگاه بر اثر برخورد با نجاست بو یا رنگ یا مزه ...

صفحه :