به دخت

 
جديدترين مطالب

غسل استحاضه پیش از وقت

• مستحاضه کثیره یا متوسطه آیا می‌تواند قبل از وقت غسل کند و با آن نمازش را بخواند؟ همه مراجع (به جز سیستانی و مکارم شیرازی): خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، غسلش باطل است و باید دوباره برای نماز غسل کند. ...

صفحه :