به دخت

 
جديدترين مطالب

مستحاضه و مسجد

• آیا زن مستحاضه، اگر به وظایف استحاضه عمل کرده باشد، می‌تواند داخل مسجد- به خصوص مسجدالحرام- شود؟ همه مراجع: بلی، می‌تواند به این گونه اماکن وارد شود و واجب نیست برای آنها غسل کند؛ هرچند اگر غسل کند، بهتر است. منبع: ...

صفحه :