به دخت

 
جديدترين مطالب

تغییر استحاضه قلیله

• اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به متوسطه تبدیل شود، تکلیف چیست؟ (مثلاً اول خونی که می‌دید خیلی کم بود ولی بعد زیاد شود در حد متوسطه) همه مراجع (به جز مکارم ...

تشخیص استحاضه

• اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه‌اش از چه قسمی است و در جایی باشد که نتواند خود را وارسی کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟ آیات عظام امام(قدس سره)، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: اگر حالت سابق او ...

مستحاضه و قرآن

• آیا زن مستحاضه می‌تواند با همان طهارتی که برای نماز داشته، به خط قرآن دست بزند؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب برای مسّ خط قرآن باید کارهای مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد. ...

خون استحاضه

• خون استحاضه چیست؟ خون استحاضه یکی از خون‌هایی است که از رحم زن خارج می‌شود و زن را در این هنگام مستحاضه می‌گویند. هر خونی که غیر از حیض، نفاس، زخم، دمل و مانند آن باشد، خون استحاضه است. منبع: ...

نشانه‌های استحاضه‌

• نشانه خون استحاضه چیست؟ همه مراجع : نشانه‌های خون استحاضه به طور غالب عبارت است از: 1. رقیق، 2. سرد، 3. به رنگ زرد (سیاهی مایل به سرخ) یا سرخ، 4. بدون فشار و سوزش باشد.

شروع استحاضه

• آیا خروج خون استحاضه زمان خاصی دارد؟ آیا قبل از حیض است یا بعد از تمام شدن آن؟ همه مراجع: استحاضه زمان خاصی ندارد. هر وقت خونی، نشانه‌های آن را داشته باشد، استحاضه محسوب می‌شود (خواه قبل از حیض باشد یا بعد از ...

مدت استحاضه

• آیا خون استحاضه مدت خاصی دارد؟ همه مراجع: خیر، خون استحاضه مدت خاص و حداقل و حداکثر ندارد و مانند خون حیض نیست. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی حسینی، ...

تفاوت حیض و استحاضه

• تفاوت خون حیض و استحاضه چیست؟ خون حیض و استحاضه در چند چیز با هم تفاوت دارند: 1. رنگ، 2. غلظت و رقت خون، 3. مدت زمان . 4احکام. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و ...

استمرار در استحاضه

• آیا استمرار در خون استحاضه شرط است؟ همه مراجع: خیر، استمرار شرط نیست؛ بلکه همین اندازه سر سوزنی خون داخل رحم آلوده باشد، کافی است و خون استحاضه محسوب می‌شود. منبع: احکام ویژه بانوان، از مجموعه پرسشها و پاسخهای ...

محرمات استحاضه

• چه کارهایی بر زن مستحاضه حرام است؟ همه مراجع: اگر زن مستحاضه به دستور استحاضه (از قبیل وضو و غسل) رفتار کند، در حکم طاهر است و چیزی بر او حرام نیست و مانند زن حائض نمی‌باشد. • آیا کارهایی که برای حائض ...

استحاضه دختر

• آیا استحاضه اختصاص به زنان متأهل دارد؟ یا این که ممکن است دختر مجرد نیز مستحاضه شود؟ همه مراجع: در این جهت تفاوتی بین دختر مجرد و زن متأهل نیست. منبع: احکام ویژه بانوان، از مجموعه پرسشها و پاسخهای ...

استحاضه قلیله

• استحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون ظاهرش را آلوده کند؛ ولی در پنبه فرو نرود. آیت‌الله مکارم شیرازی: استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را ...

وظایف مستحاضه قلیله

• وظیفه مستحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع: مستحاضه قلیله سه وظیفه دارد: 1. برای هر نماز (در صورت خون دیدن) یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال برای نماز ظهر یک وضو و برای نماز عصر وضوی دیگر. 2. برای هر نماز بنابر ...

استحاضه کثیره

• استحاضه کثیره چیست؟ همه مراجع: استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای ...

وظایف مستحاضه کثیره

• وظیفه مستحاضه کثیره چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): مستحاضه کثیره چند وظیفه دارد: 1. برای هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند. 2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند. 3. برای ...

استمرار استحاضه کثیره

• خانمی که استحاضه کثیره دارد و خونش بند نمی‌آید اگر بعد از غسل خونش قطع نشود و ادامه داشته باشد، آیا غسلش باطل می‌شود؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای، نوری همدانی و وحید خراسانی: اگر برای او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش ...

استحاضه متوسطه

• استحاضه متوسطه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): استحاضه متوسطه آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر ظاهر شود؛ ولی به نوار بهداشتی و مانند آن- که به طور معمول خانم‌ها ...

تغییر استحاضه متوسطه

• اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به کثیره تبدیل شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به کثیره تبدیل شود، باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل و ...

وظایف مستحاضه متوسطه

• وظیفه مستحاضه متوسطه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): مستحاضه متوسطه چند وظیفه دارد؟ 1. برای هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند. 2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند. 3. برای هر ...

غسل استحاضه متوسطه

• اگر مستحاضه متوسطه و کثیره از خون پاک شود، آیا باید غسل هم کند؟ همه مراجع (به جز سیستانی و مکارم شیرازی): اگر بداند از هنگامی که برای نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلی پاک ...

صفحه :  [اولین] [آخرین]