به دخت

 
جديدترين مطالب

از دیگران کمک نگیرد

- کسی که می‌تواند اعمال وضو را انجام دهد، نباید از دیگری کمک بگیرد، پس اگر شخص دیگری صورت و دست او را بشوید و یا مسح او را انجام دهد وضو باطل است. 2- کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد، باید نایب بگیرد که او ...

موالات

1- موالات یعنی؛ پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو. 2- اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می‌خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده، خشک شده باشد، ...

ترتیب

کارهای وضو بدین ترتیب باید انجام شود: * شستن صورت * شستن دست راست * شستن دست چپ * مسح سر * مسح پای راست * مسح پای چپ اگر ترتیب اعمال وضو بهم بخورد وضو باطل است، حتی اگر پای چپ و راست را ...

چگونگی وضو

نمازگزار در وضو باید ابتدا صورت را بشوید، از آنجا که موی سر روییده تا آخر چانه و از پهنا فاصله بین شست و انگشت میانه که بر روی صورت قرار گیرد و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را (هر کدام ...

مسائل مشترک مسح سر و پا

- در مسح باید دست را بر روی سر و پاها بکشد و اگر دست را نگه دارد، و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولی اگر موقعی که دست را می‌کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.

مسح پا

1- جای مسح: روی پا است. 2- مقدار واجب مسح: طول؛ از سر انگشت تا برآمدگی روی پا. عرض؛ هر اندازه باشد کافی است هرچند به قدر یک انگشت باشد. مثلاً اگر خانمی ناخن‌های انگشت پا لاک زده باشد و فقط یک ناخن بدون ...

مسح سر

1- جای مسح: یک قسمت از چهار قسمت سر که بالای پیشانی است (بالای سر). 2- مقدار واجب مسح: هر قدر باشد کافی است (به مقداری که اگر کسی ببیند بگوید مسح کرد). 3-مقدار مستحب آن: به پهنای سه انگشت بسته و طول یک ...

شستن اعضای وضو از بالا به پایین

اگر دست‌ها و صورت را در وضو از پایین به بالا بشوییم چه حکمی دارد؟ بنابر احتیاط واجب، باید صورت و دست‌ها را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا شسته شود وضو باطل است. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد ...

شرایط اعضای وضو

1- اعضای وضو در موقع شستن و مسح باید پاک باشد. 2- اگر چیزی بر اعضای وضو باشد (اعضای شستن) که از رسیدن آب به آن جلوگیری کند، یا بر اعضای مسح است، هرچند از رسیدن آب جلوگیری نکند، برای وضو باید برطرف شود.

شرایط وضوگیرنده

- کسی که می‌داند اگر وضو بگیرد مریض می‌شود و یا می‌ترسد که مریض شود، باید تیمم کند و اگر وضو بگیرد باطل است. ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضویش صحیح است. ...

شرایط وضو

با شرایطی که خواهد آمد وضو صحیح است، و با از بین رفتن هر یک از آنها وضو باطل است.

چگونه وضو باطل می‌شود

- خارج شدن ادرار یا مدفوع یا باد از انسان. 2- خواب، چنانچه گوش نشنود و چشم نبیند. 3- چیزهایی که عقل را از بین می‌برد، مانند: دیوانگی، مستی، بیهوشی. 4- استحاضه زنان. 5- آنچه سبب غسل شود، مانند جنابت و مَسّ ...

چیزهایی که وضو گرفتن برای آنها مستحب است:

* رفتن به مسجد و حرم امامان. *خواندن قرآن، ولی برای لمس آیات و نوشته‌ها وضو گرفتن واجب است. * همراه داشتن قرآن. * رساندن جایی از بدن به جلد یا حاشیۀ قرآن. * زیارت اهل قبور. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات ...

چیزهایی که وضو گرفتن برای آنها واجب است؛

1-برای انجام تمام نمازها (به جز نماز میت). 2-برای انجام طواف کعبه. 3- برای رساندن جایی از بدن به نوشتۀ قرآن و اسم خداوند.

صفحه :