به دخت

 
جديدترين مطالب

نفقه دوران عقد

در دوران عقد تا عروسی – که دختر در خانه پدر به سر می برد – آِیا تأمین نفقه او برعهده شوهر است؟ آیات عظام امام(قدس سره ، بهجت، خامنه ای، صافی گلپایگانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی و نوری همدانی: در فرض یاد ...

اجازه دوران عقد

آیا در دوران عقد – که دختر در خانه پدر و مادر زندگی می کند- برای بیرون رفتن از خانه شوهر لازم است؟ آیات عظام، امام، بهجت، صافی گلپایگانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی و نوری همدانی: آری، در این فرض برای خروج از ...

رابطه جنسی در دوران عقد

آیا می توان با همسر در دوران نامزدی ( عقد کرده ) رابطه جنسی داشت؟ همه مراجع: آری با خواندن عقد هر گونه لذتی ( هر چند جنسی ) برای آنان حلال می گردد. ولی بهتر است آن مقدار از روابط که عرفا و ...

اجازه بعد ازعقد

اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد و بعد پدر آن عقد را قبول نکرد تکلیف چیست ؟ آیا عقد باطل است؟ آیات عظام امام(قدس سره)، تبریزی، سیستانی و نوری همدانی: عقد باطل است و بدون اجرای طلاق می توانند از یکدیگر ...

اجازه پدر پسر

* آیا در ازدواج پسر نیاز به اجازه پدر است؟ همه مراجع: اگر به حد بلوغ و رشد رسیده است نیاز به اجازه و رضایت پدر نیست ولی با وجود آن بهتر است موافقت او را به دست آورد.

ازدواج اجباری

* پدر و مادرم مرا به عقد ازدواج با پسری در آورده اند در حالی که هیچ گونه رضایتی به آن ندارم، تکلیف ازدواج ما چگونه است؟ همه مراجع: رضایت زن و مرد به ازدواج شرط است و بدون آن عقد صحیح نیست. ...

ازدواج بعد از طلاق

* اگر دختر باکره ای شوهر کند، بدون اینکه با او نزدیکی شود طلاق بگیرد آیا ازدواج با او نیاز به اجازه پدر دارد؟ آیات عظام امام(قدس سره) و سیستانی و نوری همدانی: آری، باید با اجازه او باشد. آیات عظام ...

اجازه پدر

* آیا از نظر تکلیفی بدون تحصیل رضایت پدر دختر، می توان دختر را عقد کرد؟ آیات عظام امام(قدس سره)، سیستانی و نوری همدانی: باید با اجازه پدر یا جد پدری دختر باشد. آیات عظام بهجت، تبریزی، صافی گلپایگانی ، فاضل ...

رابطه نا مشروع

* با یک دختری ( رشیده ) رابطه نا مشروع داشتم که موجب بی عفتی ایشان گردیده آیا بدون اذن پدر ایشان می توانم با او ازدواج کنم؟ همه مراجع ( به جز آیت الله سیستانی): آری در اینجا اجازه لازم نیست. ...

رضایت قلبی پدر

* اگر پدر دختر نسبت به ازدواج دخترش اظهار رضایت کند ولی از قرائت صیغه عقد بی اطلاع باشد و در جلسه عقد حاضر نباشد آیا عقد جاری شده بدون اطلاع او صحیح است ؟ همه مراجع: اگر هنگام قرائت صیغه عقد به ...

فوت پدر

* دختر باکره رشیده ای که پدرش فوت کرده اجازه چه کسی برای عقد او لازم است ؟ همه مراجع: در ازدواج با دختر باکره – به جز اجازه پدر و یا جد پدری – اجازه فرد دیگری لازم نیست.

مخالفت پدر

* در صورتی که دختر و پسری هم کفو باشند ولی پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد. آیا باز هم رضایت او لازم است ( باید توجه داشت دختر بالغ و رشیده است و نیاز به ازدواج دارد )؟ همه مراجع( به جز ...

شاهد ازدواج

آیا ازدواج شاهد گرفتن لازم دارد؟ همه مراجع: خیر در عقد ازدواج –دائم یا موقت – حضور شاهد لازم نیست.

شرایط عقد

شرایط عقد ازدواج را بیان کنید؟ ازدواج دارای شرایطی است؛ از جمله : 1.به صورت شفاهی صیغه خوانده شود نه نوشتاری. 2. قصد انشای عقد داشته باشند. 3. بین ایجاب و قبول موالات رعایت شود. 4. صیغه را به ...

عقد در ایام عادت

آیا خواندن عقد در حال حیض صحیح است؟ همه مراجع: آری، صحیح است.

فسخ عقد

اگر بعد از عقد ازدواج معلوم شود که مرد عیب دارد که زن می تواند عقد را فسخ کند، آیا در این هنگام حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر بعد از نزدیکی عقد را فسخ کند، می تواند تمام مهریه خود ...

وکیل عقد ازدواج

آیا خود مرد می تواند از طرف زن وکیل شود و عقد را بخواند؟ همه مراجع: آری می تواند در اجرای صیغه عقد ایا زن هم می تواند از طرف دختر و پسر وکیل شود؟ همه مراجع: آری می تواند.

صیغه عربی

آیا در عقد ازدواج – دائم یا موقت – عربی خواندن شرط است؟ آیات عظام امام(قدس سره ، خامنه ای، تبریزی، مکارم شیرازی ، سیستانی و وحید: بنابر احتیاط واجب باید صیغه به عربی خوانده شود . آیت الله بهجت: خیر، شرط ...

صیغه عقد دائم و موقت

اگر مردی بخواهد دختری را به عقد دائم خود در آورد چگونه صیغه بخواند؟ همه مراجع: پس از تعیین مهر مرد به وکالت از طرف زن بگوید « اَنکَحتُ مَوُکَلَتی ( بعد از آن نام زن ذکر شود ) نَفسی عَلَی المِهِر المَعلُوم ...

صیغه فارسی

آیا زن ومرد می توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند یا اینکه باید وکیل بگیرند تا عربی خوانده شود؟ آیات عظام امام(قدس سره) ، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی ، نوری همدانی و وحید خراسانی: اگر نمی توانند خودشان به صورت ...

صفحه :  [اولین] [آخرین]