به دخت

 
جديدترين مطالب

مقاومت کودک در دستشویی رفتن

این گونه مقاومت‌ها عللی دارد: 1. جنگ قدرت با والدین: آیا زمان تذکر برای دستشویی رفتن کودک، از تحکم و اهرم فشار استفاده می‌کنید؟ آیا در صورت خیس یا کثیف کردن شلوار، عصبانی می‌شوید و فریاد می‌زنید و آیا از تنبیه بدنی استفاده می‌کنید؟این گونه ...

آموزش نابهنگام دستشویی رفتن

آگاهی برای ادرار کردن در 15 ماهگی ایجاد می‌شود و کودک احساس می‌کند که می‌خواهد ادرار کند؛ ولی نمی‌تواند خود را نگه دارد؛ زیرا تا پیش از 18 ماهگی بر ماهیچه‌های بدن خود کنترل ندارد و از داشتن پوشک خیس اظهار ناراحتی نمی‌‌کند؛ بنابراین اقدام ...

سن آمادگی برای دستشویی رفتن

اغلب کودکان تا 3 سالگی، توانایی کنترل مدفوع را به دست می‌آورند و اگر پس از این سن، گاهی خود را کثیف کنند، نگران‌کننده نیست؛ زیرا آموزش و عادت کامل زمان می‌خواهد. حتی اگر آموزش، ملکه ذهن کودک هم شده باشد، امکان بازگشت وجود دارد ...

زمینه‌های آمادگی برای دستشویی رفتن

برای این آموزش باید زمینه‌هایی فراهم باشد: 1. سن فرزند شما باید از 18 ماهگی گذشته باشد؛ وگرنه آموزش فایده‌ای نخواهد داشت. 2. گستره واژگانی کودک نیز باید بین 30 تا 50 کلمه باشد که برخی از این واژگان به ادرار (جیش) و مدفوع (پی‌پی) ...

چگونگی آموزش

همراه با کودک خود، لگنی را بخرید و در گوشۀ حمام یا توالت قرار دهید تا زمانی که بپرسد: این چیست؟ به او بگویید که لگن را برای چه کاری تهیه کرده‌اید و بر روی آن، برچسب‌هایی از شکل حیوانات بزنید و نامش را نیز ...

آموزش توالت رفتن

بهترین فصل برای آموزش توالت رفتن، بهار و تابستان است؛ زیرا در این فصل‌ها، لباس کودک، کمتر است و شست‌وشو راحت‌تر انجام می‌شود. افزون بر این، لگن را می‌توان در فضای باز قرار داد. زمان آموزش از 2 هفته تا 2 ماه طول می‌کشد و ...

صفحه :