به دخت

 
جديدترين مطالب

موانع خلاقيت دانش آموزان

تصويري که ما از خودمان داريم در احساسات، عواطف و رفتار ما تاثير مي گذارد. تاثير ذهني منفي ما را نسبت به خودمان نااميد مي کند.

بچه ام تكاليفشو انجام نميده

 شما بايد براي رفع اين مشکل، از روش حلّ مسأله استفاده کنيد بدين معنا که علل احتمالي را در نظر گرفته ،در پي از بين بردن آن باشيد. علل گوناگون مشکلات درسي کودکان چنين است:يك. مشکلات جسمي : ممکن است فرزند شما در بينايي يا ...

بازگشايي مدارس

آغاز سال تحصيلي ،زماني سراسر نشاط وشور براي دانش آموزان است .اين شوق در تمام مقاطع تحصيلي وجود دارد .هر قدر هدف تحصيلي دانش آموزان مهم تر وجالب تر باشد،شور وشوق او نيز فزون تر خواهد بود.دانش آموزان امروز ،دانشمندان فرداي اين كشورند كه قرار ...

مامان معلم

من يك معلم هستم وبا آغاز سال تحصيلي ،بايد كودك خردسالم را به مهد ببرم .كودكم مقاومت زيادي براي رفتن به مهد از خود نشان مي دهد.با اين رفتار او چه كنم ؟كودك آسايش وآرام خود را از قبل شما تامين مي كند چون اين ...

صفحه :