به دخت

 
جديدترين مطالب

مکروهات آمیزش

نکته: معنای کراهت دراحکام تکلیفی یعنی انجام ندادن آن بهتر است. 1- از جمله اوقات مکروه برای آمیزش، هنگام کسوف، خسوف، بادهای تند و زلزله است. 2- میان طلوع فجر و طلوع خورشید و بعد از غروب تا رفتن سرخی طرف مغرب، انجام این عمل ...

حالات پدر ومادر حین آمیزش

1- آرامش روانی پدر ومادر در زمان انعقاد نطفه در سلامت روانی کودک تأثیر مهمی دارد و موجب می شود نطفه کودک نیز با آرامش روانی منعقد گردد. 2- دقت کنید به هیچ عنوان با شکم پر همبستر نشوید.

تغذیه هنگام آمیزش

1- وعده غذایی قبل از آمیزش باید حلال، پاک، مطهّر وسالم باشد دقت کنید غذایی که نوش جان می نمایید حتی شبه ناک هم نباشد. 2- وعده غذایی قبل از آمیزش نباید دارای موادی که به آن حساسیت دارید باشد. همچنین از خوردن غذاهای سنگین ...

انعقاد نطفه

دستورات زیادی در مورد چگونگی انعقاد نطفه از سوی دین وعلم رسیده است که عمل کردن به آنها موجب تولد نوزادی سالم، صالح، قوی وباهوش می گردد. زمان آمیزش، مکان آن، فکر و اندیشه زوجین، خصوصیات روحی آنها واعمال و رفتارشان، تأثیر زیادی بر نطفه ...

آداب، زمان و مکان آمیزش

برای افزایش احتمال بارداری باید در حوالی زمان تخمک گذاری بیش از یکبار آمیزش داشته باشید. همچنین نزدیکی یک تا دو روز پیش از تخمک گذاری و سپس انجام آمیزش مجدد در روز تخمک گذاری نیز مناسب است. برای تعیین زمان تخمک گذاری می توان ...

صفحه :