به دخت

 
جديدترين مطالب

چند پرسش والدين و پاسخ آنها

1ـ پسر چهار ساله من خيلي زود حواسش پرت مي‌‌شود و آنقدر نا آرام است كه انگار حرفهاي مرا نمي‌‌‌شنود. چه بايد بكنم؟پاسخ:‌قبل از شروع صحبت با وي حتي المقدور عواملي را كه موجب حواسپرتي وي مي‌‌شوند كاهش دهيد مثلاً تلويزيون را خاموش كنيد يا ...

صفحه :