به دخت

 
جديدترين مطالب

فرزند دروغگو

فرزندم دروغ میگوید، چه کار کنم؟! برخي از والدين اغلب نگران دروغ‌هاي كودك يا نوجوان خود هستند و ممكن است ندانند كه بايد چه روشي را در مقابل دروغهاي او اتخاذ كنند. آيا آن را ناديده بگيرند؟ كودك را تنبيه كنند؟ مي توانند به تنهايي ...

پينوكيوي خانه ي ما

دروغگویی تا حدود شش سالگی طبیعی است. علّت دروغگویی کودکان تا این سن (حدود شش سالگی) تخیّل قوی است. او نمی‌تواند بین بیداری و رؤیا و حقیقت و مجاز فرق بگذارد. کودک در این سن، جاندارپندار است و به اشیا جان می‌دهد. وقتی با عروسکش ...

مقابله با دروغگویی

شما باید علل دروغگویی را بیابید و اگر علّت مشخص شود و از بین برود، معلول نیز از بین خواهد رفت. با توجه به علل دروغگویی با آن مقابله کنید: 1. محیط: در محیطی که دیگران دروغ بگویند، کودک نیز دروغ خواهد گفت؛ بنابراین، باید ...

علل دروغگویی

دروغگویی از 6 سالگی به بعد عللی دارد: 1. محیط: دروغگویی اعضای خانواده یا نزدیکان، کودک را دروغگو می‌کند. صدای درِ منزل بلند می‌شود. پدر با قراینی می‌فهمد طلبکار است. به فرزندش می‌گوید: بگو پدرم در خانه نیست. پدر به طور غیرمستقیم، دروغگویی را به ...

صفحه :