به دخت

 
جديدترين مطالب

استمناء چیست؟

استمناء چیست؟ همه مراجع: «استمناء» آن است که انسان با خود یا دیگری کاری کند که از او منی بیرون آید. انجام دادن آن حرام است و در صورت خروج منی، غسل جنابت واجب میشود. منبع: رساله دانشجویی از مجموعه پرسش ...

استمناء درشرایط خاص

برخی از روانشناسان، استمناء را در شرایطی که امکان حفظ تعادل روحی سالم وجود ندارد، توجیه می کنند؛ نظر مراجع چیست؟ همه مراجع: استمناء در هر شرایطی حرام است؛ مگر در جایی که برای معالجه و درمان بوده و درمان آن نیز فقط منحصر به ...

تصاویر تحریک کننده

آبی که هنگام خواندن مطالب مهیّج و یا دیدن تصاویر محرک از انسان خارج می شود، چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر یقین کند که منی است یا نشانه های منی را داشته باشد، غسل واجب است و در صورت شک، آن رطوبت پاک است ...

جلوگیری از خروج منی

آیا بر کسی که خودارضایی می کند، ولی نمی گذارد منی خارج شود، غسل واجب است؟ همه مراجع: خیر، تا از او منی خارج نشود، غسل واجب نیست. منبع: رساله دانشجویی از مجموعه پرسش و پاسخهای دانشجویی،مؤلف سید مجتبی حسینی، ناشر؛ ...

حرمت خود ارضائی

• آیا خود ارضائی درصورتی که به حد خروج منی نرسد، باز هم حرام است؟ همه مراجع (به جز تبریزی، سیستانی و وحیدخراسانی): آری، حرام است؛ ولی غسل بر او واجب نمی شود. آیات عظام تبریزی، سیستانی و وحیدخراسانی: بنابر احتیاط واجب حرام است؛ ولی ...

کفاره استمناء

آیا استمناء کفاره دارد؟ کفاره آن چیست؟ همه مراجع: خیر، کفاره ندارد؛ ولی باید توبه کند و از این کار دست بردارد. منبع: رساله دانشجویی از مجموعه پرسش و پاسخهای دانشجویی،مؤلف سید مجتبی حسینی، ناشر؛ دفتر نشر معارف.

صفحه :