به دخت

 
جديدترين مطالب

عقد اینترنتی

چت کردن با اشخاص مختلف به انگیزه پیداکردن فرد مورد نظر برای ازدواج با او چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر بدون لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفسده نشود اشکال ندارد. آیا می توان با یک دختر ناشناس ...

عقد تلفنی

آیا می توان از طریق تلفن صیغه عقد را جاری ساخت؟ همه مراجع: آری، خواندن عقد با تلفن جایز است.

صفحه :