به دخت

 
جديدترين مطالب

ارتباط با رعایت حیای فردی و عفّت جمعی

ارتباط با جنس مخالف که در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد، نه تنها مجوز پرده‌دری و از بین بردن عفّت نیست، بلکه از ابتدا برای حفظ حریم عفّت و حیا تأسیس شده و به سبب مصالح مهم اجتماعی وضع شده است؛ یعنی فلسفۀ وجودی این ارتباط، ...

رعایت حدود شرعی و اخلاقی

اگر دختر و پسری به دلیل شرایط خاص، مجبور هستند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، باید حدود الهی و دستورات شرعی را رعایت کنند؛ مثلاً اگر در اداره‌ای همکار هستند و یا در دانشگاه هم‌کلاس هستند، باید از نگاه شهوت‌آلود، شوخی‌های تحریک‌کننده، اظهار عواطف ...

هدفدار بودن

بسیاری از ارتباطات دختران و پسران نوجوان و جوان، هدف جدّی و ارزشمند ندارد و صرفاً لذت‌جویی لحظه‌ای است. این لذت‌جویی‌ها اگر در چارچوب دستورات دینی، یعنی پس از جاری شدن صیغۀ عقد نباشد، جایز نیست. از این رو این ارتباطات- که صرفاً جنبۀ ...

صفحه :