به دخت

 
جديدترين مطالب

ساییدن دندان روی هم در خواب

منشأ اصلی دندان قروچه( (Bruxism) فشار روانی است که بیشتر به سبب اختلاف پدر و مادر، فرزند دوم و آزار اطرافیان پدید می‌آید.

صفحه :