به دخت

 
جديدترين مطالب

عاشقانه انتقاد کنید!

یکی از مسایلی که هر زن و شوهری باید بلد باشند روش های درست انتقاد کردن است.نوع انتقاد کردن ربط مستقیمی دارد با پذیرفته شدن انتقاد ازسوی طرف مقابل.گاهی یک انتقاد کوچک به دلیل لحن بد باعث مشکلات بزرگ عاطفی بین زوجین می شود.به همین ...

صفحه :