به دخت

 
جديدترين مطالب

روزه بدون غسل

• اگر در ماه رمضان خانمی که استحاضه‌اش متوسطه است، غسل را به جا نیاورد، حکم روزه‌اش چیست؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای، فاضل لنکرانی ، نوری همدانی و وحید خراسانی: روزه‌اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کند. آیات عظام ...

روزه مستحاضه

• آیا روزه ماه رمضان، بر زن مستحاضه واجب است؟ همه مراجع: آری، باید روزه بگیرد و مانند زن حائض نیست. تبصره: باید برای روزه گرفتن کارهای استحاضه را بجا آورد. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ...

قطع خون استحاضه

• اگر زن مستحاضه بعد از نماز ظهر یا مغرب، خونش قطع شود، آیا باید برای نماز بعد (نماز عصر یا عشا)، دوباره کارهای استحاضه را انجام دهد؟ همه مراجع: آری، باید برای نماز بعد کارهای مستحاضه را انجام دهد؛ ولی برای نمازهای بعدی لازم ...

مستحاضه و نماز قضا

• آیا زن مستحاضه می‌تواند نماز قضا بخواند؟ آیا برای انجام آن باید کارهایی را که برای نماز ادا لازم شده، انجام دهد؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای، سیستانی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: آری، می‌تواند نماز قضا بخواند و باید برای هر نماز، کارهایی ...

نماز بدون غسل

• اگر زن مستحاضه (استحاضه کثیره یا متوسطه)، برای نماز غسل نکند و تنها وضو بگیرد؛ آیا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آری، نمازش باطل است. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی ...

وارسی کردن

• آیا زن مستحاضه حتماً باید هنگام نماز خود را وارسی کند یا این که پیش از وقت نماز هم جایز است؟ همه مراجع: وارسی پیش از وقت نماز جایز نیست؛ مگر این که بداند نوع استحاضه تغییر نمی‌کند. منبع: احکام ...

صفحه :