به دخت

 
جديدترين مطالب

دستور قنوت

بنابر احتیاط واجب در قنوت باید دستها را بالا آورده و هر ذکر و دعایی که می خواهد بخواند. چند نکته 1. دعا به هر زبانی باشد در قنوت اشکالی ندارد. 2.برای شخص خاص می توان در نماز دعا کرد و حتی ...

تعداد قنوت در هر نماز

1- هر نماز یک قنوت دارد که مستحب است نمازگزار در رکعت دوم نماز بعد از حمد و سوره و پیش از رکوع، قنوت بخواند،(البته به جز نماز وتر که چون یک رکعت است قبل از رکوع قنوتش خوانده می شود و نماز جمعه ، ...

صفحه :