به دخت

 
جديدترين مطالب

زن مبتدئه

• مبتدئه به چه زنی گفته می‌شود؟ همه مراجع: «مبتدئه» به زنی گفته می‌شود که برای نخستین بار خون حیض می‌بیند؛ خواه دختر باشد یا زن. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی ...

صفحه :