به دخت

 
جديدترين مطالب

استحاضه کثیره

• استحاضه کثیره چیست؟ همه مراجع: استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای ...

وظایف مستحاضه کثیره

• وظیفه مستحاضه کثیره چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): مستحاضه کثیره چند وظیفه دارد: 1. برای هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند. 2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند. 3. برای ...

استمرار استحاضه کثیره

• خانمی که استحاضه کثیره دارد و خونش بند نمی‌آید اگر بعد از غسل خونش قطع نشود و ادامه داشته باشد، آیا غسلش باطل می‌شود؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای، نوری همدانی و وحید خراسانی: اگر برای او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش ...

صفحه :