به دخت

 
جديدترين مطالب

هدف و معیار و نگاه به ازدواج از چه نوعی است؟؟

دوپرنده، دو انسان طبیعی، با همدیگر جفت میشوند اما  ازدواج و پیوند آنها که از سطح عادت ها و غریزه ها بالاتر رفته باشند و در حد وظیفه آمده باشند، در آسمانها و در عرش خدا بسته میشود...

هدف از ازدواج باید معنوی ومقدس باشد

در مسئله ی ازدواج والاترین هدف را در نظر داشته باشید. باید برای اطاعت از دستور حق، پیروی از روش انبیاء، تأمین سعادت همسر، تربیت الهی و ملکوتی فرزند او صورت بگیرد .

نیاز به محبت

ازدواج کاخ محبتکانون خانواده محیط مناسب ولازمی برای تأمین سلامت روحی وسعادت انسان است.اهمیت کانون خانواده د رزندگی انسان ونقش مؤثر آن در سعادت او بگونه ای است که محبوب ترین نهاد نزد خداوند بزرگ کانون خانواده است.

حفظ دین

انسان براثر ازدواج واشباع تمایلات از راه صحیح زمینه ی هدایت خود را بیشتر فراهم می کند .

آرامش

گاهی متأسفانه بر اثر دوست یهای نامشروع که از سر احساسات صورت می گیرد ومعمولا ادامه نمی یابد ،دختران عفت وشرافتشان را از دست می دهند وبرا یهمیشه د رهراس واضطراب به سر برده ،ولطمه های جسمی ،روحی به آنها وارد می شود.وآبروی آنان نیز ...

پاسخ به نیاز روانی

پاسخ به نیاز روانی – جنسی تنها از راه ازدواج ممکن است آدمی به گونه ای است که به سوی جنس مخالف خود کشیده کشش خاصی دارد . چهره ی او ،اندام،رفتار ومؤانست با او برای طرف مقابل جذابیت ویژه دارد وبر سر این میل ...

کوشش براي خانواده عبادت است

ازدواج وهمسرداری علاوه بر آثار مثبت دنیایی ثمرات معنوی فراوانی دارد. که در روایات همسان با جهاد در راه خدا خوانده شده ، زیرا کوشش برای رعایت حق یکدیگر مشکل بوده از این رو جزء عبادات محسوب می شود.

بقای نسل

تکثیر نسل بشر وبقای آن از طریق پیوند زناشویی حاصل می شود.دراین زمینه پیامبر صلی الله علیه وآله می فرمایند : ازدواج کنید تا نسل شما فزونی یابد.

شکوفایی استعداد

وقتی با ازدواج ذهن از خیالات و وسوسه های شیاطین رهایی پیدا می کند وبه آرامش فکری وامنیت باطنی دست می یابد ، راه برای شکوفایی استعدادهای نهفته در باطن بازمیشود.

بدترین مردم

تنهایی موجب بسیاری از مشکلات وافسردگی ودل مردگی وعلت هیجانات روحی،عصبی و مورث انواع بیماری عای روانی وبدنی است.

خانه ی پاک

پاک وپاکیزه ماندن از فساد بدون ازدواج، کاری است بسیار دشوار، به نظر می رسد اگر جوانی را در پاکی وپاکیزگی ظاهر وباطن یافتیم باید بگوییم ازاولیای الهی ،خودداری از گناه در صورت عدم ازدواج کاری است یوسفی .

قبل و بعد از ازدواج

قبل از ازدواج : خوابيدن تا لنگ ظهر  بعد از ازدواج : بيدار شدن زودتر از خورشيد  نتيجه اخلاقي : سحر خيز شدن

صفحه :