به دخت

 
جديدترين مطالب

معرفي رام الله

یکی دیگر از فرقه‌هایی که در ایران فعال است، آیین رام الله است. کلمۀ «رام الله» مرکب از دو اسم رام و الله است. الله نام خدای متعال در اسلام است و رام نام خدای آیین ویشنو، یکی از سه آیین بزرگ هندوستان، است. ...

تحليل و بررسی

تا اینجا دیدگاه رام الله در ایران را در ارتباط با مباحث مختلف به اجمال بررسی کردیم . نتایجی که به دست می آید عبارتند از : مبانی التقاطی – او از یک سو بخشی از مبانی خود را از مکاتب عرفانی هندی می گیرد و ...

صفحه :