به دخت

 
جديدترين مطالب

زن مضطربه

• مضطربه به چه زنی گفته می‌شود؟ همه مراجع: «مضطربه» زنی است که چند ماه خون دیده و از نظر وقت یا عدد، عادت معینی پیدا نکرده است و یا اگر عادتی هم داشته، عادتش از بین رفته و عادت دیگری پیدا نکرده است. ...

مضطربه با بیشتر از ده روز

• اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه‌اش یک جور باشد، تکلیف چیست؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای و نوری همدانی: باید به عادت خویشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه کند. اگر عادت آنان هفت روز است، باید هفت ...

مضطربه با کمتر از ده روز

• اگر زن مضطربه کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: همه‌اش حیض محسوب می‌شود منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی حسینی، انتشارات دفتر نشر معارف.

مضطربه و نشانه‌های حیض

• اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز با رنگ‌های مختلف (سرخ، سیاه و زرد) خون ببیند، تکلیف چیست؟ همه مراجع: آنچه که نشانه‌های حیض را دارد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض و آنچه با نشانه‌های استحاضه است، ...

صفحه :