به دخت

 
جديدترين مطالب

انواع يقه

1-     يقه مسطح مانند يقه ملواني ، يقه BB2-     يقه خوابيده يا برگرد مانند يقه شكاري، يقه خرگوشي،يقه انگليسي طراحي شده3-     يقه ايستاده مانند يقه فرنچي يا يقه چيني

كادر آستين

عرض= 1/2دور بازو + 2 سانتيمترطول= قد آستين

پنس ها

در الگوي پشت زمانیکه پنس سرشانه را می بندیم(اين پنس . از طرف يقه به طرف سرشانه بسته مي شود) الگو کیس می افتد برای رفع این کیس...

سارافون ساده

دوخت تاپ :ابتدا از الگوي اوليه بالاتنه و از روش پنس جلو و روي سينه استفاده مي كنيم كه يكي از روشهاي بر طرف كردن كيس الگو در هنگام گرفتن پنس سرشانه است.

انتقال پنس ها

نكته مهم اين است كه اين پنسها در لباس دوخته مي شوند.

بالاتنه پشت

در الگوي پشت زمانی که پنس سرشانه را می بندیم(اين پنس از طرف يقه به طرف سرشانه بسته مي شود) الگو کیس می افتد برای رفع این کیس خطی موازی با خط سینه از طرف حلقه تا نوک پنس می کشیم و آن خط را ...

اندازه گیری بالاتنه(قسمت دوم)

قد بالاتنه جلو: از گودی گردن در قسمت سرشانه(جایی که گردن حرکت می کند) تا نوار دور کمر به طوریکه از روی برجستگی سینه عبور کند.

اندازه گیری بالاتنه

معمولاًلباسهای مجلسی،عروس از روی لباس زیر یا یک لباس تنگ وچسبان اندازه گیری می شود .

صفحه :