به دخت

 
جديدترين مطالب

نمونه هايى از روايات رجعت

1- از امـام صادق (ع ), درباره آيه ويوم نحشر من كل امه فوجا سوال شد, فرمود:مردم درباره آن چـه مـى گـويند؟. گفتند: مى گويند درباره قيامت است . فرمود: آيا در روزقيامت از هر گروهى دسـتـه اى برانگيخته مى شوند, و بقيه رها ...

آرا دانشمندان شيعه درباره رجعت

*شيخ صدوق در كتاب اعتقادات مى گويد: عقيده ما درباره رجعت آن است كه آن را حق مى دانيم سـپـس شواهدى را بر امكان آن, از قرآن ارائه مى كندو به داستان گروهى كه از ديارخود بيرون شـدند تا به گمان خود, خود را از ...

دلائل و شواهد قرآنى رجعت

1 - در آيه 83 سوره نمل, مى خوانيم ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا روزى خـواهد آمدتا از هر گروهى دسته اى را برمى انگيزيم , از كسانى كه آيات ما رامورد تكذيب قرار مى دهند ايـن آيـه صـراحـت دارد كـه ...

رجعت در انديشه شيعى

رجـعـت يـكى از مسائل پيچيده مربوط به دوران ظهور حضرت مهدى (عج) است, براساس اين عـقـيـده گروهى از مومنين به اين جهان باز میگردند تا ظهور دولت حق را مشاهده كنند و ازشـكـوفـايـى آن لذت ببرند, و نيز گروهى از منافقين بازگردانده مى شوند تا ...

صفحه :