به دخت

 
جديدترين مطالب

عوامل مؤثر در حضور قلب در نماز

الف. نمازگزار چشم‌ها را نبندد. ب. با انگشتان، دست‌ها و موی سر یا صورت بازی نکند. ج. در هنگام خواندن حمد یا سوره و یا ذکر، برای شنیدن حرف کسی سکوت نکند. د. از هر کاری که خضوع و ...

صفحه :