به دخت

 
جديدترين مطالب

زن در بودیسم

بودیسممعلمان مذهبی بودایی در قرن حاضر، در مورد نقش زنان در این دین اظهار می‌دارند که تعلیمات بودا بدون هیچ‌گونه استثنا، برای هر موجود درک‌‌کننده‌ای آموختنی است و در قدرت درک و بهره‌مند شدن از بصایر عمیق بودایی و نایل شدن به حقیقت، تمایزی بین ...

صفحه :