به دخت

 
جديدترين مطالب

جذاب سازي دين براي نوجوان

امروزه دنياي كفر و استكبار جهاني بودجه زيادي براي بد جلوه دادن دين در ذهن كودكان و نوجوانان هزينه مي كند و بطور مرموز با نوشتن كتاب ، مقاله و فيلم و نمايشنامه با نام دين ، دين را مي كوبد .

کیفیت مراقبت

مراقبت از دختران نوجوان و جوان باید غیر محسوس و از دور صورت گیرد به طوری که دختر حساس نشود، ولی باید متوجه باشد که پدر و مادر مراقب او هستند و او را رها نکرده اند. اما او نباید شاهد مراقبت باشد. و گرنه ...

صفحه :