به دخت

 
جديدترين مطالب

امنیت

بالاترین و بنیادی‌ترین نیاز عاطفی و روانی انسان، نیاز به امنیت است.رابطه‌ی اولیه‌ی کودک با مادر، تجربه‌ی احساسی و ارتباطی بسیار مهمی را برای او پدید می‌آورد که احساس امنیت و بسیاری از عواطف را در او پی‌ریزی می‌کند.کودک یا نوجوانی که چنین احساس امنیت ...

خلاقيت فرزندم

هر یک از فرزندان ما دارای استعداد و توانایی‌هایی هستند و به تعبیر «مازلو» فردی که استعدادهایش به نحو مطلوبی به مرحله‌ی بروز رسیده باشد، انسانی بالنده و خودشکوفا است. بنابراین شناخت بهنگام توانمندی‌های فرزندان امری مهم و حیاتی است که والدین باید به آن ...

نياز فرزندم چيه؟

«آبراهام مازلو» روان‌شناس برجسته، نیازهای انسان را در قالب یک هرم نشان می‌دهد. او معتقد است نیازهای انسان در این هرم می‌گنجد. در قاعده‌ی هرم و در سطح پایین آن، نیازهای مادی، حیاتی و زیستی جای دارد؛ مثل نیاز به اکسیژن، آب، غذا، مسکن و ...

زیبایی و زیباگرایی

یکی از ضرورت‌های زندگی امروز برای سالم بودن فرزندان، جذابیت و زیبایی زندگی خانوادگی است.این زیبایی به دو بخش زیبایی ظاهری و زیبایی باطنی تقسیم می‌شود. زیبایی ظاهری مربوط به اوضاع درون خانه است و زیبایی باطنی مربوط به رفتار و گفتار زیبای افراد است.

درک متقابل

درک متقابل به این معنا است که خود را در موقعیت دیگری قرار دهیم و از زاویه‌ی دید او متوجه منظورش شویم.روان‌شناسان معتقدند مشکلات خانوادگی تا حد زیادی ناشی از عدم درک متقابل است.تقویت این حس به آن‌ها کمک می‌کند که در آینده از ظرفیت، ...

احترام

یکی دیگر از نیازهای مهم کودک نیاز به احترام و بازشناسی منزلت او است. تأمین شخصیت فرزند از جمله نیازهای ضروری او به شمار می‌رود.کودکان شخصیت را می‌فهمند، هرچند نتوانند تعریف آن را بیان کنند. روان‌شناسان، بسیاری از رفتارهای منفی و ضدارزشی را ناشی از ...

محبت

نیاز دوم کودک نیاز به تعلق یا دوست داشته شدن است.کودکانی که در محیط خانه و خانواده از محبت والدین به اندازه‌ی کافی برخوردارند، اغلب از کودکانی که با بهداشت و تغذیه‌ی خوب در محیطی سرد و بی‌احساس پرورش یافته‌اند، سالم‌تر و باهوش‌ترند.فرزندی که در ...

صفحه :