به دخت

 
جديدترين مطالب

تنظیم بودجه و مخارج خانواده

هدف کلی در برنامه ریزی اقتصادی، داشتن خانواده ای سالم و موفق از نظر جسمانی – روانی می باشد. خانواده ای که اعضای آن از نظر بهداشت و سلامت جسمی و روحی در حد متعادل باشند و از نظر رفتار اقتصادی عاقلانه و سنجیده و ...

اصل اول: تعادل

یعنی باید در آمد با مخارج موازنه داشته باشد. لذا باید بودجه خانواده با کسری مواجه نشده بلکه پس انداز هم به وجود آید تا خانواده بتواند از این پس انداز برای مصارفی مثل حوادث ناگهانی که هزینه زیادی را تحمیل می کند یا خرید ...

اصل دوم: تخصیص بودجه

مدیریت خانواده با دریافت در آمد باید هزینه امور ضروری را جدا نموده و منظور نماید؛ مثلا پول برق و تلفن و اجاره و...هرکدام جداگانه محاسبه شده و کنار گذاشته شود. وقتی بودجه خانواده مشخص باشد دیگر هزینه خوراک، صرف کرایه مسکن یا کرایه ایاب ...

اصل سوم: کار آمد کردن بودجه

با توجه به این اصل با کمترین هزینه و مخارج، بیشترین بازده به دست می آید. مثلا اگر قرار باشد هزینه ای برای تفریح و سرگرمی خانواده اختصاص یابد، این کار می تواند صورت های مختلفی داشته باشد؛ مثل پیاده روی و قدم زدن در ...

صفحه :