به دخت

 
جديدترين مطالب

لکه‌بینی

• خانمی که عادتش شش روز است، پس از پاک شدن غسل کرده است، روز هشتم لکه‌ای خون (با نشانه‌های حیض) مشاهده کرده و پاک شده است؛ آیا باید دوباره غسل کند؟ همه مراجع: آری، باید دوباره غسل کند. • زنی که عادتش ...

تعدد حیض در ماه

• خانمی که ماهی یک مرتبه خون می‌دیده، اگر در ماه دو مرتبه خون ببیند، آیا هر دو حیض محسوب می‌شود؟ همه مراجع (به جز سیستانی): اگر هر دو خون نشانه‌های حیض را دارد و حداقل ده روز بین آن دو پاک بوده است، هر ...

تغییر عادت

•: در چه صورت عادت ماهانه زن به هم می‌خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونی ببیند که در عدد یا وقت یا هر دو یکی باشد، عادت قبلی به هم می‌خورد و به عادت جدید تغییر ...

جلو افتادن عادت

• اگر زن چند روز پشت سر هم با نشانه‌های حیض خون ببیند و پاک شود و سپس با همان نشانه‌ها خون ببیند، کدام حیض محسوب می‌شود؟ همه مراجع (به جز سیستانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی): اگر مجموع روزهایی که خون دیده با روزهای ...

عادت ماهانه متغیر

• زنی به هیچ وجه عادت معینی ندارد، گاهی هفت روز و گاهی پنج روز و مانند آن خون می‌بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب می‌شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند. منبع: احکام ویژه ...

عادت ماهانه

• معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دو بار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق می‌شود. عادت ماهانه سه قسم است: 1. عادت وقتیه و عددیه، 2. عادت عددیه، 3. عادت وقتیه. تبصره: در تحقق عادت ...

خون بیش از ده روز

• اگر خون از ده روز بیشتر شود، وظیفه چیست؟ همه مراجع: اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد، باید به اندازه عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، خواه همراه با نشانه‌های حیض باشد یا نه. در غیر این صورت حکم تفاوت ...

خون کمتر از عادت

• زنی که عادت ماهانه او مثلاً هفت روز است، اگر در یک ماه کمتر از هفت روز (مثلاً 4 روز) خون ببیند و سپس پاک شود و نداند پیش از تمام شدن روز دهم خون خواهد دید یا نه، آیا باید غسل کند، یا ...

عادت عددیه

• عادت عددیه چیست؟ همه مراجع: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد؛ چنین زنی دارای «عادت عددیه» است؛ مانند این که در ماه نخست از روز اول تا ...

عادت وقتیه و عددیه

• عادت وقتیه و عددیه چیست؟ همه مراجع: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند و شماره روزهایی که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، چنین زنی دارای عادت وقتیه و عددیه است؛ مانند این که ...

عددیه با کمتر از ده روز

• اگر زنی که تنها عادت عددیه دارد و در کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: همه‌اش حیض محسوب می‌شود. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی حسینی، انتشارات ...

عددیه با بیشتر از ده روز

• زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزی، صافی گلپایگانی ، فاضل لنکرانی و وحید خراسانی): اگر خون‌ها یک جور است، باید از روزی که خون دیده، به شماره روزهای عادتش حیض و ...

عادت وقتیه و عددیه

• عادت وقتیه و عددیه چیست؟ همه مراجع: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون ببیند و شماره روزهایی که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، چنین زنی دارای عادت وقتیه و عددیه است؛ مانند این که ...

عادت وقتیه

زنی که از خون پاک نمی‌شود، اگر دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون با نشانه‌های حیض ببیند ولی شماره‌های آن به یک اندازه نباشد، آیا عادت وقتیه برای او محقق می‌شود؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه‌ای، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی ...

وقتیه با بیشتر از ده روز

• زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیش از ده روز خون یک جور ببیند، تکلیفش چیست؟ آیات عظام امام(قدس سره) ، خامنه‌ای و نوری همدانی: اگر خون‌ها یک جور باشد و نتواند با نشانه‌ها، حیض را تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را ...

وقتیه با کمتر از ده روز

• اگر زنی که عادت وقتیه دارد در کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: باید همه آن را حیض قرار دهد. منبع: احکام ویژه بانوان از مجموعه پرسش ها و پاسخهای دانشجویی، مؤلف سید مجتبی حسینی، ...

صفحه :