به دخت

 
جديدترين مطالب

تکلیف روزه قضای پدر در صورت فوت پسر بزرگتر

اگر پسر ارشد خانواده بعد از پدر از دنیا برود، آیا روزه‌های پدر بر عهده پسر دوم است؟ همه مراجع: خیر، بر سایر پسران تکلیفی نیست. اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد برای روزه‌های پدر از دنیا رفته‌اش، کسی را اجیر کند، آیا می‌تواند از ترکۀ میت خرج کند؟

دختر و روزه پدر

اگر پدر، تنها فرزند دختر داشته باشد، آیا بعد از مرگش قضای روزه‌های او، بر دختر بزرگ‌تر واجب است؟ همه مراجع (به جز آیت الله صافی گلپایگانی): خیر، واجب نیست. آیت‌الله صافی گلپایگانی: اگر پدر فرزند پسر نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید از بین اولیای ...

روزه استیجاری

کسی که مقداری روزه قضایی دارد و نمی‌تواند آنها را به جا آورد، جایز است در این مورد کسی را اجیر کند؟ همه مراجع: خیر، اجیر کردن دیگران برای گرفتن روزه، در حال حیات جایز نیست و باید هر زمان توانایی پیدا کرد، آن را به ...

روزه بیمار

اگر گرفتن روزه باعث شود بیماری دیرتر بهبود یابد، تکلیف چیست؟ همه مراجع: نباید روزه بگیرد. اگر بیمار با اعتقاد به این که روزه برایش ضرر دارد، روزه بگیرد؛ حکم چیست؟ همه مراجع: اگر روزه بگیرد، صحیح نیست و باید پس از ماه رمضان آن را قضا کند.   کسی ...

روزه و بلوغ

کسی که نمی‌داند روزه‌هایی که در ایام جوانی خورده، قبل از هنگام بلوغ بوده یا نه؛ آیا قضای آنها واجب است؟ همه مراجع: اگر نمی‌داند، چیزی بر عهده او نیست. روزه‌هایی که در اوایل سن تکلیف به جا نیاورده‌ام، علاوه بر قضا کفّاره هم دارد؟

غلط خواندن قرآن و حکم روزه

اگر در ماه رمضان آیۀ قرآن یا حدیث را به طور سهوی غلط بخواند، تکلیف روزه‌اش چیست؟ همه مراجع: روزه‌اش باطل نمی‌شود؛ ولی سعی کند قرآن یا حدیث را درست بخواند.

فیلم مبتذل

حکم مشاهدۀ فیلم‌های مبتذل در ماه رمضان چیست؟ آیا روزه را باطل می‌کند؟ همه مراجع: نگاه به فیلم‌های مبتذل و شهوت‌برانگیز، حرام است؛ خواه در ماه رمضان باشد یا غیر آن و اگر احتمال می‌دهد با نگاه به این نوع فیلم‌ها، منی از او ...

قضای روزۀ مادر

آیا قضای روزه‌های مادر هم بر پسر بزرگ‌تر واجب است؟ آیات عظام امام(ره)، تبریزی، سیستانی و وحید خراسانی: خیر، واجب نیست. آیات عظام بهجت، صافی گلپایگانی ، فاضل لنکرانی  و نوری همدانی: بنابر احتیاط واجب باید به جا آورد. آیت‌الله خامنه‌ای: آری، واجب است. آیت‌الله مکارم شیرازی: اگر ...

معیار ضرر در روزه

آیا احتمال ضرر، مجوز ترک روزه می‌شود، یا اطمینان به ضرر لازم است؟ میزان در مقدار ضرر چیست؟ همه مراجع (به جز تبریزی، سیستانی و وحیدخراسانی): آنچه که باعث افطار روزه می‌شود، خوف ضرری است که منشأ عقلایی داشته باشد و میزان در مقدار ...

نگاه به نامحرم

اگر روزه‌دار به نامحرم نگاه کند، آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟ همه مراجع: خیر، روزه‌اش صحیح است. تبصره. این عمل از ثواب و ارزش روزه می‌کاهد؛ از این رو بایسته است چشم، گوش، زبان، قلب و همه اعضا، از ارتکاب خلاف و گناه حفظ شوند.  

صفحه :