به دخت

 
جديدترين مطالب

آلات غیر لهوی

* کوبیدن برروی ظروف پلاستیکی و حلبی در عروسی ها و غیر آن چه حکمی دارد؟ همه مراجع ( به جز تبریزی و سیستانی ): اگر به طوری لهوی و مناسبی مجالس گناه و خوش گذرانی کوبیده نشود، اشکال ندارد. آیات عظام ...

آواز خوانی

*آیا غنا و آواز خوانی زن در شب عروسی جایز است؟ همه مراجع ( به جز سیستانی و مکارم شیرازی ): اگر محتوای آن باطل نباشد، اشکال ندارد. آیات عظام مکارم شیرازی و سیستانی: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. تبصره: باید ...

دف و دایره

* حکم استفاده از دف و دایره زنگی در عروسی چیست؟ آیات عظام امام(قدس سره)، خامنه ای و فاضل لنکرانی: استفاده از آلات موسیقی برای نواختن موسیقی و لهوی ( مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی ) جایز نیست و بین مجلس عروسی ...

کف زدن

* حکم دست زدن در مراسم عروسی چیست؟ آیات عظام امام(قدس سره)، بهجت، خامنه ای، فاضل لنکرانی ، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی: اگر به طور متعارف و غیر لهوی باشد اشکال ندارد.

صفحه :