به دخت

 
جديدترين مطالب

تطهیر اشیای نجس

برای تطهیر اشیای نجس، ابتدا باید عین نجس را برطرف کرده سپس به همان تعداد که در نمودار آمده است آن را آب کشید. مثلاً؛ ظرف نجس را بعد از برطرف کردن آلودگی اگر یک مرتبه در آب کر بشویند کافی است.   

چگونگی تطهیر اشیای نجس با آب

تطهیر زمین با آب قلیل

اگر زمین به گونه‌ای است که آب بر آن جاری نمی‌شود (به اصطلاح آب را به خود گرفته و می‌خورد، مثلاً زمین ماسه‌ای است) با آب قلیل پاک نمی‌شود.ولی اگر زمین طوری است که آب بر آن جاری می‌شود: جایی که آب جاری شده، پاک ...

تطهیر فرش و لباس

فرش و لباس و چیزهایی مانند فرش و لباس که آب را به خود می‌گیرد و قابل فشردن است چنانچه با آب قلیل تطهیر می‌شود باید بعد از هر بار شستن، آن را فشرده تا آب‌های داخل آن بیرون آید و یا به ...

تطهیر زمین با آب کر

ابتدا آلودگی را برطرف کرده، سپس آب کر یا جاری بر آن گرفته، به مقداری که تمام جاهای نجس را فرا گیرد. 

مُطهِّرات (پاک‌کننده‌ها)

چگونه چیز نجس پاک می‌شود همۀ اشیای نجس پاک می‌شود و عمدۀ پاک‌کننده‌ها عبارتند از:      1-    آب      2-    زمین      3-    آفتاب      4-    برطرف شدن عین نجاست

شرایط عمومی آب برای تطهیر نجاسات

مطلق باشد آب باید قبل از شستن چیز نجس، مطلق باشد و در هنگام شستن شی نجس (چه شستن ظاهر و چه باطن) نیز مضاف نگردد.   پاک باشد باید آب، قبل از شستن چیز نجس پاک باشد، بنابراین نجس شدن آب قلیل بر اثر رسیدن ...

صفحه :