به دخت

 
جديدترين مطالب

زن از نگاه اندیشمندان غرب/بخش اول

اشاره: نگاه مادی، زورمحور و لذت‌محور غرب نسبت به انسان و جایگاه معنوی او، همواره به زیان خود انسان منجر شده و در این میان زن به عنوان موجود ضعیف‌تر بیش از دیگران مورد نگاه‌های تحقیر‌آمیز و ستمگرانه قرار گرفته است. قسمت‌هایی از سخنان مشهورترین ...

زن از نگاه اندیشمندان غربی/بخش دوم

سنت آگوستین (از تأثیرگزارترین فیلسوفان و اندیشمندان مسیحیت، قرن 16): زن حیوانی است که نه استقامت دارد و نه استوار است.

زن در بهترین حالت گاو باقی می ماند

زن در بهترین حالت گاو باقی می ماند ناپلئون نخستین (امپراطور فرانسه): زن نباید اندیشه اش با نوری از ته دنیا روشن شود.دختر و زن از خصوصیات شهروندی محروم هستند.  

صفحه :