به دخت

 
جديدترين مطالب

خلاصه زندگی نرجس از زبان خویش

داستان ازدواج مادر امام زمان اززبان خودشان : جدّ من قیصر مى خواست مرا در سن سیزده سالگى براى برادر زاده خود تزویج كند وقتى مجلس عقد برپا شد و قیصر برادرزاده خود را روى تخت مخصوص نشاند ... ناگهان صلیب ها فرو ریخت، پایه ...

زندگی نامه مادر امام زمان

مادر بزرگوار امام زمان(عليه السلام) «مليكه» است كه از طرف پدر دختر «يشوعا» فرزند امپراطور روم شرقى بود، و از طرف مادر نوه شمعون از ياران مخصوص حضرت عيسى(عليه السلام) و وصى او بشمار مى رفت. او با اينكه در كاخ مى زيست و با ...

صفحه :