به دخت

 
جديدترين مطالب

انواع يقه

1-يقه گرد ساده.2-يقه گرد u شكل.3-يقه قايقي.

سجاف انواع يقه

يقه گرد.يقه چهارگوش.يقه هفت شكل.

مدلهای مناسب برای اندامهای مختلف

1 -    لباسهای یقه دار برای اشخاص گردن بلند مناسب می باشد. 2 -    لباسهای بدون یقه برای اشخاص گردن کوتاه  مناسب است. 3 -    برش عمودی برای اشخاص کوتاه قد مناسب است. 4 -    برش افقی برای اشخاص بلند قد مناسب است. 5 ...

نکاتی در مورد اتو کردن

1-    برای استفاده بهینه از حرارت اتو می توان روی میز اتو کاغذ آلومینیوم کشید. 2-    اتوی خشک کمتر از اتوی بخار برق می اندازد. 3-    بهتر است برای خیاطی از اتوی خشک استفاده شود. 4-    برای اینکه روی لباس برق نیفتد یک پارچه خیس ...

ابزار مورد نیاز برای خیاطی

1-    قلم ، کاغذ الگو  ، خطکش ، گونیا(برای کشیدن خطوطی که باید قائمه باشند)،کاربن به رنگ های مختلف( برای پارچه های تیره از رنگ های روشن استفاده می شود و برای پارچه های روشن از انواع تیره آن. البته بهتر است از دو رنگ ...

اطلاعاتی راجع به پارچه ها

ما برای دوخت هر لباسی باید اطلاعاتی راجع به نوع جنس پارچه ، اطوپذیری پارچه، شلی وسفتی پارچه داشته باشیم چونکه ممکن است ما بخواهیم لباسی بدوزیم که ریختگی داشته باشد بهمین دلیل نمی توانیم از پارچه هایی استفاده کنیم که ضخامت دارند ویا میخواهیم ...

صفحه :