به دخت

 
جديدترين مطالب

دزدی

متأسفانه برخی از والدین، هنگام مواجهه با این مسأله (دست‌درازی کودک به اموال دیگران) بی‌درنگ بر او برچسب دزد می‌زنند و او را به شدّت توبیخ می‌کنند. پیش از ذکر علل این رفتار، لازم است تأکید کنیم که تا اطمینان نیافته‌اید شیء گم شده را ...

دزدی

خانم هاشمی یک روز متوجه شد که پسر پنج ساله‌اش ماژیک‌هایی دارد که او برایش نخریده است. از پسرش پرسید که ماژیک‌ها را از کجا آورده است؟ و پسرش پاسخ داد آنها را از کیف دوستش برداشته است. مادرش به او اعتراض نکرد که این ...

صفحه :