به دخت

 
جديدترين مطالب

چرابچه ام وابسته است؟

برای جدا شدن از فرزند، پیش از جدایی، بیشتر به او محبّت کنید. در صورتی که به شما آویزان شد، با او برخورد بد و تند نکنید (او به احساس امنیت بیشتری نیاز دارد). هنگام جدایی، حتماً خداحافظی کنید. جدایی پنهانی، آثار سویی دارد. برخی ...

وابستگی کودک

برای قطع وابستگی کودک خود، از راهکارهای ذیل استفاده کنید: 1. اجازه دهید در کارهای شخصی‌اش (پوشیدن لباس و کفش، خوردن غذا، استحمام با نظارت شما و ...) مستقل باشد. اتاق مستقل نیز مؤثّر است. 2. ارتباط او را با همسالان در منزل یا بیرون ...

وابستگی تک فرزند

وابستگی، مشکل جدّی بسیاری از تک‌فرزندها است. برای قطع این وابستگی از راهکارهای ذیل استفاده کنید: 1. پرهیز از کمک بیش از حد به فرزند: کارهای شخصی او (مرتب کردن رختخواب، مرتب کردن اتاق و ...) را به خودش واگذارید. 2. ایجاد حسّ استقلال: مراقبت ...

صفحه :