به دخت

 
جديدترين مطالب

برخورد با نامحرم

همانطور که میدانید که از مهمترین شرایط فعالیت های اجتماعی سالم برای زن مسلمان رعایت حدود او با نامحرم است.از این رو چند نکته ی مهم را دراین باره بیان میکنیم:

مردسالاری اجتماعی

بحث اشتغال زنان همیشه بحثی مهم و پر تنش بوده است.بحثی که موافقین و مخالفین زیادی از هردو جبهه ی سنتی و مدرن را پیرامون خود جمع کرده است.

چرایی اشتغال بانوان

به چند دلیل خانم ها ممکن است به فعالیت های بیرون از منزل رو بیاورند ، از جمله :نیاز مالی و فشار اقتصادی:برخی برای حلّ بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده ، مجبور به کار می شوند . شاید بخش عمده اشتغال خانم ها در سال ...

اشتغال و انتخاب همسر

مسائل مربوط به اشتغال که در انتخاب همسر نقش دارد یکی از عواملی که در همسرگزینی باید مورد توجه قرار گیرد ، نوع شغل است . نگرش دختران و پسران در مورد شغل همسر آینده خود بخشی از فرایند مهم ازدواج می باشد .

ویژگی شغل مناسب زنان

شغلی مناسب خانم هاست که این نکته ها در آن لحاظ شده باشد :به تکالیف اصلی زندگی زن ؛ یعنی خانه داری ، شوهرداری و مادری ، که از رسالت های اصلی زن است آسیبی نزند .

سنگینی کارهای منزل بردوش شوهروفرزندان

محیط منزل باید محیطی آرام و آماده برای استراحت و تجدید قوای اعضای خانواده باشد . در خانواده هایی که خانم ، بیرون از منزل شاغل است ، معمولا آرامش لازم فراهم نیست . شوهر که خسته و کوفته از سر کار     برمی گردد و ...

افسردگي خانمهاي خانه دار

چه كنيم كه خانم های خانه دار دچار افسردگي  نشوندممکن است پرسشی در این جا مطرح شود به این صورت که اگر خانمی نخواهد در بیرون از منزل فعالیت به خصوصی داشته باشد تا از پیامدهای منفی در خانه ماندن مثل تنهایی ، انزوایی ، ...

دستاوردهای اشتغال زنان

ایفای نقش و کسب مهارت های اجتماعی و بالا رفتن اعتماد به نفس:اشتغال در بیرون بر خورد با افراد مختلف در جامعه ، این احساس نیاز و در پی آن این توانمندی را در زن به وجود می آورد که قدرت تعامل و مهارت های ...

پیامدهای منفی اشتغال زنان

پیامد های منفی اشتغال زنان:اشتغال بانوان ، به ویژه در کنار اشتغال همسرانشان ، ممکن است این پیامد ها را در پی داشته باشد. 

14نکته برای زوجهای شاغل

اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر ، در منزل نیاز به تقسیم کار دارند . در چنین خانواده هایی چاره ای جز این نیست که آقا مسئولیت بخشی از کارهای خانه و رسیدگی به امور فرزندان را به عهده بگیرد . با بزرگ شدن ...

صفحه :