به دخت

 
جديدترين مطالب

مراد ازسلام در نماز

1- نمازگزار باید در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد سلام دهد و نماز را به پایان برد. 2- مقدار واجب سلام یکی از این دو است: 1- «اَلسَّلامُ عَلَینا وَ علی عِبادِ اللهِ الصّالِحینَ». 2- «اَلسَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَۀُ اللهِ وَ بَرکاتُهُ» ...

سلام

1- نمازگزار باید در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد سلام دهد و نماز را به پایان برد. 2- مقدار واجب سلام یکی از این دو است: 1- «اَلسَّلامُ عَلَینا وَ علی عِبادِ اللهِ الصّالِحینَ».

ترتیب در نماز

نماز باید بدین ترتیب خوانده شود: تکبیره الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، و در رکعت دوم پس از سجود، تشهد بخواند و در رکعت آخر، پس از تشهد، سلام دهد. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

صفحه :