به دخت

 
جديدترين مطالب

حسادت

شاید کمی عجیب به نظر آید، ولی با آگاهی از فرایند حسادت خواهید دید که ریشه برخی حسادت ها، مقایسه صعودی است. حسادت در جایی شکل می گیرد که برتری و فضیلتی در طرف مقابل باشد و این یعنی مقایسه صعودی. حسادت آثار زیان باری ...

حسرت

پیامد دیگر مقایسه صعودی، «حسرت» است. کسی که مقایسه صعودی کرده باشد، فهرست بلندی از نداشته ها را برای خود تهیه می کند و به خاطر آنچه ندارد، پیوسته افسوس می خورد و کسی که پیوسته چنین باشد، همانند کسی است که می خواهد ...

محرومیت از چشیدن حلاوت ایمان

این مقایسه رابطه انسان با خدا را نیز بر هم می زند. انسان را ناراضی، شاکی و طلبکار می سازد و موجب سوء ظن به خداوند می گردد. این امور نمی گذارند شیرینی رابطه با خدا چشیده شود. ممکن است رابطه قطع نشود، ولی ...

ناامیدی و ناتوانی

وقتی کسی اندوهگین شود، داشته های خود را نبیند، حسرت زندگی دیگران را بخورد و بی تاب و ناشکیبا باشد، دو پیامد دیگر هم به آنها اضافه می شود. این دو، عبارت اند از: « ناامیدی» و«ناتوانی». به شدت گرفتن مسئله، سبب می شود ...

ناسپاسی و بی تابی

ناسپاسی مربوط به نعمت هاست و بی تابی، مربوط به سختی ها. انسان موفق، کسی است که از سویی از آنچه دارد، آگاه بوده، نسبت به آن، شاکر باشد و از سوی دیگر، نسبت به سختی ها بردبار بوده، از بی تابی کردن بپرهیزد. ...

افسردگی

حزن واندوه حتی ممکن است تشدید شده، به« افسردگی» منجر شود. هر حزنی را افسردگی نمی گویند؛ اندوهی که بی دلیل، شدید و طولانی باشد، افسردگی را به همراه دارد.حزن شدید موجب اختلال در زندگی شده، ناامیدی و ناتوانی را در پی دارد. امام ...

اندوه

یکی از این پیامدها «حزن واندوه» است. مقلیسه صعودی، شادی را از دل ها می رباید و لبخند را از لب ها می زداید. از این رو خداوند می فرماید:و به آنچه گروههایی از آنان را از آن برخوردار کردیم چشم مدوز و به ...

کاکرد روانی مقایسه صعودی

زندگی در این دنیا برای هیچ کس کامل نیست. بدون شک، زندگی «داشته ها» و «نداشته ها»ی فراوانی دارد. اگر انسان به داشته های خود توجه کند و از آنها لذت ببرد، راحت تر می تواند نداشته ها را تحمل کند. اما اگر کسی ...

مقايسه نزولي

مقایسه نزولی یعنی نگاه کردن به زیردست و مقایسه زندگی خود با آنان. این مقایسه اگر در امور مادی باشد، تأثیرات بسیار خوبی بر زندگی افراد و بر روان آنان خواهد گذاشت.مقایسه نزولی یکی از عوامل شادکامی و رضامندی است؛به همین جهت، یکی از ...

كاركرد رواني مقايسه نزولي

 یک انسان متعادل، با کمال شهامت می پذیرد که ممکن است دیگران چیزهایی داشته باشند که او ندارد؛ ولی در عین حال،او چیزهای بسیاری نیز دارد که دیگران ندارند و انسان می تواند به آنها دل خوش کند و امیدوارانه زندگی کند. نادیده گرفتن ...

سپاس گزاری

سپاس مربوط به نعمت هاست و سپاس گزاری هنگامی شکل می گیرد که نعمتی وجود داشته باشد و آن نعمت موجود، شناخته شده باشد. مقایسه صعودی، نعمت ها را ناچیز می شمرد و لذا ناسپاسی را هم به دنبال دارد؛اما مقایسه نزولی، چون نعمت ...

قناعت کردن

قناعت یعنی راضی بودن به آنچه هست. کسی می تواند قانع باشد که با آنچه موجود است راضی باشد هنگامی انسان از چیزی راضی می شود که آن را کافی بداند. کفایت، شرط رضایت است. نارضایتی به این دلیل است که انسان آنچه را ...

افزایش آستانه بردباری

تحمل وبردباری، ضرورت دیگری برای موفقیت در زندگی است. کسی که نتواند برخی کاستی ها و کمبود های زندگی را تحمل کند و به بی تابی روی آورد، زندگی موفقی نخواهد داشت.پیامبر خدا(صل الله علیه و آله) درباره این حقیقت می فرماید: «کسی که...در ...

افزونی نعمت

انسان خواستار افزایش بهره مندی است و تمایل دارد که زندگی خود را توسعه دهد.در این راه، یکی از اولین کارهایی که صورت می گیرد، نارضایتی از وضع موجود و ناسپاسی نسبت به آن است. در همین مواقع است که مقایسه صعودی به کار ...

صفحه :