به دخت

 
جديدترين مطالب

چي كنم بچه ام لوس نشه؟

چيکار کنم فرزندم براساس رعايت كردن امير بودنش تو هفت سال اول لوس نشه ؟يك-محبت بی جا نکنم(توجه داشته باشم ،تنبیه هم نمی کنم )

لوس شدن

کودک با بغل کردن، بوسیدن، توجه، پاسخ به گریه و حتی نازکشی، لوس نمی‌شود و این گونه اعمال، سبب رضای خاطر، شادابی و سلامت روحی و خودباوری او خواهد شد. علّت لوس شدن کودک، زیاده‌روی در محبّت، بازی و توجه دائم است. توصیه می‌کنم در ...

لوس شدن

بدترین پدران کسی است که در احسان و مهرورزی به فرزند افراط و زیاده‌روی کند. کودک باید همیشه بین خوف و رجا زندگی کند. اطمینان داشته باشد که واقعاً محبوب پدر و مادر است و در موقع لزوم به یاری‌اش می‌شتابند، اما از طرف دیگر ...

صفحه :