به دخت

 
جديدترين مطالب

شیطنت

شیطنت کودکان تا حدودی طبیعی و مقتضای سن آنان است و شیطنت فراوان در موارد بسیاری به سبب حساسیت والدین است که نیاز کودکان به جلب توجه، آنان را به این عمل وامی‌دارد؛ پس توصیه می‌کنیم در مقابل شیطنت‌هایی که خطرساز نیست و ضرر جدی ...

صفحه :